5.3.2017/Mikko Laakso

Espoon keskuksen maine asuinympäristönä ei ole kovin hyvä. Muutama viikko sitten mediassa kiersi uutinen, jonka mukaan alue on suorastaan vaarallinen iltaisin ja viikonloppuisin. Rakennettu ympäristö vaikuttaa varsinkin radan pohjoispuolella luotaantyöntävältä ja rapistuneelta. Me Espoon keskuksessa ja sen lähistöllä asuvat tiedämme, että seutuun kohdistuva arvostelu on osin kohtuutontakin.

Espoon kaupunki on viime vuosina pyrkinyt kehittämään keskustaan ja sen lähialueita, ja tuloksia on kieltämättä saavutettu. Suvelan asukaspuistoa on uudistettu asukkaita kuunnellen, ja Kirkkojärven ulkoilupuisto on niin ikään saanut uuden ilmeen. Palvelut ovat kohentumassa: Kirkkojärvelle valmistuu vuoden 2017 lopulla uusi päiväkoti ja sen yhteyteen nuorisotila. Suviniitty saa puolestaan uuden päiväkoti-neuvola -rakennuksen, joka valmistuu näillä näkymin alkuvuodesta 2019. Kirstinharjun lounaisessa päässä on tehty kaavamuutos, joka mahdollistaa 1970-luvun asuinkerrostalokorttelin uudistamisen vastaamaan tämän päivän asuntosuunnittelua. Kaavamuutokseen liittyy Suvelan Onni -niminen hanke, jonka päämääränä on liittää Suvela paremmin osaksi Espoon keskusta sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti. Suvela on nostanut statustaan myös uuden komean kappelinsa avulla, joka tarjoaa asukkaille monenlaisia palveluita.

Julkista, kaikille avointa tilaa on Espoon keskuksessa ollut aivan liian vähän, mutta tilanne on kohentumassa. Entressen kirjastoa vastapäätä on avattu uusi viihtyisä oleskelutila Jukeboksi, jossa voi istua ja jutustella kahvikupposen ääressä kavereiden tai henkilökunnan kanssa. Tilassa voi myös katsoa ja kuunnella musiikkiesityksiä tai musisoida itse. Remontissa olevaa Kirstin koulua on tarkoitus uudistaa kuntalaisten ”Suvelan sydämeksi”.

Tätä kehittämistyötä on määrätietoisesti jatkettava, ja se jatkuu. Tammikuussa 2017 käynnistyneessä Sun Idea -hankkeessa asukkaat ovat päässeet lausumaan mielipiteensä alueen julkisten varojen käyttökohteista sekä osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Espoon keskus saa alueellista toimintarahaa, jota käytetään yhteisölliseen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen.  Kokeilussa keskeisessä asemassa on verkkosovellus Mun Idea, jonka avulla asukkaat ovat tiedottaneet ideoistaan helmi-maaliskuun aikana. Toukokuussa kaikki asukkaat pääsevät äänestämään ideoista. 

Kaikki Espoon keskuksen alueella asuvat, kannattaa siis olla valppaana toukokuussa!